Pytanie
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (PKPiR) zawarła umowę na rozbiórkę obiektów PKP. Za złom, który będzie z rozbiórki musi zapłacić PKP - otrzyma fakturę na zakup. Jednak pozostałe materiały, które odzyska z rozbieranych obiektów otrzyma nieodpłatnie od PKP. Niektóre z nich może sprzedać np. podkłady pod torami.
W jaki sposób wprowadzić na magazyn ww. towar, aby móc sprzedać go i wystawić fakturę sprzedaży?
Czy w sytuacji opisanej powyżej wystąpi tylko przychód w wyniku wystawienia faktury sprzedaży?
Czy powinien być wprowadzony na magazyn towar, a jeżeli tak to w jakiej cenie?