Pytanie
Pracodawca zamierza przystąpić do realizacji zadań przedstawionych szczegółowo w harmonogramie projektu pt. "Opracowanie i badanie modeli oraz metod implementacji inteligentnego systemu monitorowania liczników gazu. Realizowanego w ramach Programu XXX w ścieżce programowej Hi-Tech." Zadania związane z projektem objęte są prawami autorskimi i zostaną przydzielone pracownikom w ramach stosunku pracy w wymiarze pełnego etatu lub części etatu.
Jaki zapis oraz w jakim dokumencie - aneks do umowy o pracę, czy aneks do zakresu pełnionych obowiązków - powinien być sporządzony, aby wynagrodzenie z tytułu korzystania przez pracownika z praw autorskich (zadania projektowe) umożliwiły zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów?