Pytanie
W styczniu 2006 r. Spółka zakupiła nieruchomość rolną o powierzchni 4 ha za 1.000.000 zł. Od transakcji został naliczony podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2%. Powołując się na art. 9 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zwalnia się od podatku czynności cywilnoprawne polegające na przeniesieniu własności nieruchomości, pod warunkiem, że w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, w chwili dokonania czynności, nabyte grunty stanowią gospodarstwo rolne.
Czy spółka może złożyć korektę PCC oraz wniosek o stwierdzenie nadpłaty?
Czy spółka może dokonać takiej korekty i wystąpić o stwierdzenie nadpłaty, jeżeli płatnikiem PCC był notariusz, a spółka wpłacała kwotę podatku, zgodnie z aktem notarialnym na konto notariusza?