Pytanie
Jak ustalić wartość początkową środka trwałego (samochodu osobowego) i w jakiej proporcji można będzie zaliczyć do kosztów odpisy amortyzacyjne i koszty eksploatacji oraz ubezpieczeń samochodu?
Żona w październiku 2014 r. rozpoczęła działalność gospodarczą, w 2007 r. został kupiony samochód na dwa nazwiska: męża i żony, a w 2006 r. była ustanowiona rozdzielność majątkowa.
Czy w tym przypadku wartością początkową samochodu będzie 50% ceny zakupu samochodu i czy ubezpieczenie samochodu będzie można zaliczać do kosztów też w 50%, a pozostałe koszty eksploatacyjne w 100%?
Czy w przypadku sprzedaży ww. samochodu w przyszłości podatek dochodowy będzie płaciła żona tylko od kwoty stanowiącej 50% ceny sprzedaży?