Pytanie
Czy prawidłowy jest zapis w regulaminie: czas pracy wynosi do 12 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w 5-dniowym tygodniu pracy w 3 miesięcznym okresie rozliczeniowym; tygodniowy czas pracy, łącznie z godzinami nadliczbowymi, nie może przekraczać 48 godz. w 3 miesięcznym okresie rozliczeniowym; praca może być świadczona we wszystkie dni tygodnia?
Pracodawcą jest zakład hotelarsko-gastronomiczny i część osób pracuje w systemie równoważnym, a część pracowników po 8 godzin (pracownicy administracji i kierownicy komórek organizacyjnych).
Czy wystarczy ten jeden zapis w regulaminie pracy?