Pytanie
Pan X chce kupić grunt od Pana Y, który ten nabył w 2013 r. Obaj Panowie nie prowadzą działalności. Panowie chcą zawrzeć umowę przedwstępną, w której zobowiązują się do zawarcia umowy przyrzeczonej w 2019 r., pod warunkiem, że Pan X będzie co roku wpłacał Panu Y na poczet tej transakcji zaliczki, np. przelewy po 30.000 zł. Jednak w międzyczasie Pan X chce na tej działce budować sobie dom. W tym celu zostanie zawarta umowa najmu gruntu.
Czy wpłaty tych zaliczek będą rodziły jakieś skutki podatkowe u któregoś z Panów?
Czy Pan Y będzie musiał się rozliczyć ze zbycia nieruchomości dopiero po zawarciu aktu notarialnego?
Czy jeśli akt ten zostanie zawarty w 2019 r., to sprzedaż będzie zwolniona?
Czy do sprawy wniosłoby coś jeśli przed 2019 r., a więc przed upływem 5 lat od końca roku, w którym Pan Y nabył nieruchomość, Pan X zapłaciłby całą cenę za nieruchomość, przy założeniu, że Panowie wstrzymaliby się z podpisaniem aktu notarialnego do 2019 r.?
Czy do sprawy wnosi coś, że w momencie sprzedaży nie będzie to już tylko sprzedaż gruntu, ale sprzedaż gruntu z domem?