Pytanie
W listopadzie 2011 r., otrzymaliśmy dostawę towarów od kontrahenta z kraju trzeciego, wraz z fakturą wystawioną 30 września 2011 r. Zapłata za towar miała miejsce w ramach przedpłaty w maju 2011 r.
Czy mogę w listopadzie ująć fakturę z września?
Czy kurs waluty przyjąć z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury, czyli z dnia 29 września 2011 r.?
W którym momencie mam rozliczyć różnicę kursowe?
Będą to dodatnie różnice kursowe, które stanowią przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Czy powinnam skorygować zaliczkę na podatek dochodowy za wrzesień 2011 r. (data faktury), czy rozliczyć przychód z dodatnich różnic kursowych w listopadzie 2011 r. (data wpływu towaru wraz z fakturą)?
Zaznaczę, iż jesteśmy firmą osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, na pełnej księgowości.