Pytanie
W miejscowości funkcjonują dwie szkoły podstawowe. Szkoła "X" o strukturze klas I-III i szkoła "Y" o strukturze klas I-VI. Po ukończeniu klasy III w szkole "X" uczniowie są przekazywani zgodnie z jej statutem do klasy IV szkoły "Y". Rodzice jednego z uczniów zdecydowali, że ich dziecko będzie jednak chodziło do szkoły "Z" w innej miejscowości.
W związku z powyższym, która ze szkół przekazuje ucznia do szkoły "Z"?
Jeśli szkoła "Y", to czy ucznia należy wpisać do księgi uczniów i zaraz go wykreślić, jeśli już od 1 września będzie on uczniem szkoły "Z"?