Pytanie
Pracownik zakładu budżetowego obok wynagrodzenia za pracę ma wypłacane dodatkowe wynagrodzenie roczne uwzględniane w podstawie wynagrodzenia za czas choroby. Od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2013 r. pracownik był zatrudniony na 0,6 etatu a od 1 kwietnia 2013 r. na 0,7 etatu. W marcu 2014 r. pracownik zachorował. W marcu 2014 r. ma również zostać wypłacona trzynastka za 2013 r. Podstawę wynagrodzenia chorobowego ww. pracownika będzie stanowiło wynagrodzenie za okres od kwietnia 2013 r. do lutego 2014 r.
W jaki sposób przeliczyć trzynastkę za 2013 r. i w jakiej kwocie powinna być wliczona do podstawy wynagrodzenia chorobowego?