Pytanie
Pełnomocnik (działalność gospodarcza, podatnik VAT) poniesie koszty w związku z wyjazdem na rozprawę przed sądem w Warszawie w imieniu mocodawcy (spółka z o.o., podatnik VAT). Zgodnie z umową koszty będą pokryte przez mocodawcę na podstawie przedstawionych faktur. Przewidywane wydatki to przelot samolotem na terenie kraju (bilet lub faktura), taksówki (paragon), hotel (faktura).
W jaki sposób refakturować wydatki pełnomocnika na mocodawcę?
Czy faktura za zakupione usługi transportowe i noclegowe powinna być wystawiona na pełnomocnika czy mocodawcę?
Jeśli na pełnomocnika, to jak powinna wyglądać faktura refakturująca: VAT powinien być liczony od kwoty netto wydatków czy brutto?
Jeśli od kwoty netto, to pełnomocnik straci na podatku naliczonym, zawartym w tego rodzaju obciążeniach.
Jaka powinna być stawka VAT?
Moim zdaniem będzie to świadczenie złożone, czyli usługi dodatkowe przejmą stawkę od świadczenia głównego (23%).