Pytanie
Pracownik zatrudniony od dnia 6 sierpnia 2014 r., został zwolniony 7 września 2014 r. Pracownik dostarczył świadectwo pracy z poprzedniego zatrudnienia (do dnia 21 czerwca 2014 r.), gdzie wykorzystał 16 dni urlopu wypoczynkowego Pracownik został zwolniony w dniu 7 września 2014 r. i został mu wypłacony ekwiwalent w ilości 2 dni.
Czy sposób wyliczenia ekwiwalentu za urlop jest poprawne?
Pracownik ma wymiar urlopu 26 dni na rok. Poprzednie zatrudnienie (za okres 6 miesięcy) 16 dni urlopu=13dni + 3 dni "nadwyżki" obecne zatrudnienie (za okres 2 miesięcy) powinno być 5 dni, ale ekwiwalent został pomniejszony o "nadwyżkę" 3 dni i zostało naliczonego 2 dni ekwiwalentu. W sumie pracownik pracował w 2014 r. przez 8 miesięcy i suma jego ekwiwalentu wynosi 18 dni.
Jak naliczyć należny urlop lub dni ekwiwalent za urlop pracownikowi, który w danym roku w styczniu zakończył stosunek pracy u innego pracodawcy i wykorzystał urlop 10 dni, a u innego pracodawcy zatrudnia się w listopadzie (wymiar urlopu 26 dni na rok)?
Czy jest różnica w sposobie naliczania urlopu należnego, a wyliczeniem dni ekwiwalentu za urlop?