Pytanie
Pracownik pracuje w systemie zmianowym. Okres rozliczeniowy jest miesięczny. Pierwszym dniem okresu rozliczeniowego i tym samym pierwszym dniem tygodnia, jest poniedziałek. Pracownik pracuje przez pierwsze 6 dni tygodnia tj. od poniedziałku do soboty w godzinach od 11 do 19. Niedziela jest dniem wolnym od pracy. Zgodnie z k.p. i regulaminem obowiązującym w zakładzie niedziela obejmuje 24 kolejne godziny, poczynając od godziny 6 rano w tym dniu. W kolejnym tygodniu pracownik pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00.
Czy w pierwszym tygodniu został zapewniony pracownikowi wymagany 35 godzinny nieprzerwany odpoczynek tygodniowy?
Od godziny 19:00 w sobotę do godziny 6:00 rano w niedzielę jest zapewnione 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego i od godziny 6:00 rano w niedzielę do godziny 6:00 rano w poniedziałek 24 godziny. Godziny po 24:00 w niedzielę to już godziny kolejnego tygodnia pracy.
Czy prawidłowym jest zaliczanie tych godzin do wypoczynku tygodniowego z poprzedniego tygodnia?