Pytanie
Proszę o informację na temat dobrej praktyki co do wycinki drzew, których wiek szacowany jest na do 10 lat. Są to więc drzewa, na których wycięcie nie jest wymagane zezwolenie. Na danej działce znajdują się zarówno drzewa do 10 lat, jak i powyżej.
Czy firma składająca wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę powinna uwzględnić w nim wszystkie drzewa, jednak zwrócić uwagę, że według tabeli wiekowej drzew, opracowanej przez prof. Longina Majdeckiego, niektóre z tych drzew mają do 10 lat?
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – dalej u.o.p., na drzewa do 10 lat nie ma konieczności uzyskania zgody na wycinkę.
Jak jednak zabezpieczyć się przed ewentualnymi karami, jeśli urząd po dokonaniu wycinki stwierdziłby, że drzewo miało jednak powyżej 10 lat?