Pytanie
Dwie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą realizują jedno przedsięwzięcie biznesowe. Na wspólnym gruncie budują domy na sprzedaż. Charakter tej współpracy określa sporządzona między nimi umowa. Kosztami i przychodami winni się dzielić po 50%. Z przychodami nie ma problemu gdyż to regulują akty notarialne ale jeśli chodzi o koszty to jest różnie. Bywa tak, że jeden z przedsiębiorców nie dysponuje środkami finansowymi i wówczas płaci ten drugi i bierze na siebie fakturę a następnie 50% jej wartości refakturuje na drugiego. W 2010 r. zakupiono więźbę dachową na budowany budynek. Finansował ten zakup jeden z nich i dlatego też fakturę w 100% wystawiono na tego, który płacił. Zakup ten został na koniec roku 2011 ujęty w remanencie: produkcja budowlana w toku. Dnia 14 stycznia 2012 r. wystawiono refakturę na 50% wartości faktury za tą więźbę.
Jak należy tę fakturę potraktować u wystawiającego już w roku 2012?
Czy jako sprzedaż czy korektę remanentu?
Czy jeśli zostanie potraktowana jako sprzedaż to trzeba będzie zapłacić podatek dochodowy od całości przychodu, bo nie będzie można odjąć kosztu zakupu bo on znajduje się w remanencie?