Pytanie
Spółka zakupiła za granicą samochód osobowy (WNT) - faktura wystawiona dnia 29 sierpnia. Samochód ten będzie wykorzystywany w 100% na potrzeby działalności, będzie prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu zgodnie z przepisami ustawy o VAT. W terminie 7 dni od daty nabycia (wystawienia faktury) nie złożono do urzędu skarbowego druku VAT-26, będzie złożony dopiero po załatwieniu formalności dotyczących WNT (akcyza i VAT-23), tj. np. 15 września - zatem nie zostanie spełniony warunek zawarty w art. 86a ust. 12 u.p.t.u. Z kolei zgodnie z art. 86a ust. 13 u.p.t.u., dopiero od momentu złożenia VAT-26 można korzystać z pełnego odliczenia podatku naliczonego.
Czy w tej sytuacji w deklaracji VAT-7 za sierpień można odliczyć 100% VAT-u od WNT, czy też tylko 50%, a jeżeli druga opcja, to co wówczas z nieodliczoną częścią podatku?