Pytanie
W jaki sposób osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może rozliczyć składki ZUS w kosztach (składki opłacane za siebie z tytułu prowadzonej działalności oraz składki opłacane od wynagrodzeń pracowników - umowy zlecone)?
W PKPiR przedsiębiorcy składki ZUS potrącane z wynagrodzeń i opłacane przez pracodawcę za pracowników pracujących na podstawie umowy zlecenie są ujmowane jako koszt w wysokości wynagrodzenia brutto z datą przelewu wynagrodzenia. Składki naliczane i opłacane przez pracodawcę od tych wynagrodzeń, koszt pracodawcy czyli społeczna: emerytalna, rentowa, wypadkowa oraz FGŚP są kosztem z datą przelewu do ZUS. Składki ZUS opłacane za przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą, składki społeczne i FP są ujmowane jako koszt w dacie dokonania przelewu do ZUS. Natomiast składka zdrowotna jest odliczana od dochodu w rozliczeniu rocznym. Druga możliwość to zaliczenie składek na FP do kosztów uzyskania przychodów w dacie przelewu do ZUS natomiast składek społecznych oraz zdrowotnych ujęcie w kosztach dopiero w rozliczeniu rocznym.
W jakim momencie należy prawidłowo ujmować koszty składek ZUS?
Czy można zmienić sposób ujmowania składek ZUS opłacanych przez przedsiębiorcę w trakcie roku podatkowego?