Pytanie
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi - dalej u.g.o.o.o. przewiduje obowiązek finansowania publicznych kampanii edukacyjnych. W dostępnym w publikacji komentarzu autorstwa Pana Pawła Sosnowskiego omawiającym nowe przepisy dotyczące kampanii edukacyjnych jest wszystko dokładnie opisane, jeżeli chodzi o sposoby realizacji tego obowiązku. Jak wynika z u.g.o.o.o., przedsiębiorcy mają również obowiązek składania sprawozdań o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne, jednak w komentarzu Pana Sosnowskiego wyraźnie jest napisane, że pierwsze takie sprawozdania będą składane dopiero za rok 2015, gdyż za rok 2014 obowiązują dotychczasowe wzory sprawozdań, które nie uwzględniają informacji o prowadzonych publicznych kampaniach edukacyjnych.
W jaki zatem sposób organizacja odzysku realizująca w imieniu przedsiębiorców ww. obowiązek ma udowodnić przedsiębiorcom, że wywiązała się w 2014 r. z obowiązku przeznaczenia 5% przychodów na prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych, skoro urząd marszałkowski nie będzie miał podstawy do wydania takiego zaświadczenia?