Pytanie
Administrujemy gminnym budynkiem na wsi. W budynku mieszkają 2 rodziny i znajduje się tam ośrodek zdrowia. W budynku znajduje się kotłownia węglowa. Jako administrator kupujemy węgiel i ustalamy stawkę za centralne ogrzewanie na cały rok. Mieszkańcy budynku i użytkownik ośrodka zdrowia ustalili, że nie zostanie zatrudniony palacz do kotłowni tylko te 2 rodziny będą same paliły, gdyż nie chcą dodatkowych kosztów. Jest problem z ośrodkiem zdrowia, oni nie chcą palić ale chcą zapłacić tym 2 rodzinom.
W jaki sposób powinni to zrobić, by były opłacane podatki i jeśli konieczne składki ZUS?