Pytanie
Spółka wykupuje pracownikom pakiety medyczne. Za usługi te otrzymuje od firmy medycznej faktury wystawione tytułem: świadczenie zdrowotne medycyny pracy oraz dodatkowe świadczenie zdrowotne dla pracowników uprawnionych. Dodatkowe świadczenia zdrowotne są dodawane do przychodu pracownikom. Niedawno otrzymaliśmy wiadomość od instytucji świadczącej usługi medyczne skierowaną do pracowników, że mogą korzystać z innych placówek medycznych. Osoby uprawnione korzystające z takich placówek będą pokrywały koszty świadczeń medycznych zgodnie z cennikiem obowiązującym w tej placówce. Firma medyczna dokona refundacji kosztów na podstawie faktur imiennych wystawionych na pracownika do wysokości limitu określonego regulaminem.
Czy pracownik w tej sytuacji będzie musiał wykazywać wartość otrzymanej refundacji w swoim rozliczeniu PIT?
Czy powinien oczekiwać od firmy świadczącej usług medyczne PIT-8C?