Pytanie
Jak powinien rozliczyć się obcokrajowiec z dochodu z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych osiągniętych w Polsce?
Osoba ta przebywała w 2011 r. w Polsce mniej niż 183 dni, a jej ośrodek interesów życiowych znajduje się w Hiszpanii. Od płatnika w Polsce otrzymał PIT-11, gdzie w poz. 63 został wykazany przychód, w poz. 64 koszty uzyskania przychodu, a w poz. 66 pobrana zaliczka. Wydaje mi się że płatnik powinien pobrać zryczałtowany podatek ale tego nie uczynił.
Czy osoba może dokonać wyboru opodatkowania uzyskanych dochodów na zasadach ogólnych?
Dochód uzyskany w Polsce w 2011 r. nie przekraczał kwoty wolnej od opodatkowania. W 2012 r. osoba ta nadal przebywa w Polsce ale zamierza wkrótce wyjechać za granicę, w tym roku będzie też podlegała ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce.