Pytanie
Osoby fizyczne będące współwłaścicielami gruntu zwróciły się do izby skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej w przedmiocie opodatkowania VAT sprzedaży gruntu, dokonanej łącznie przez wszystkie osoby. Wniosek został złożony odrębnie przez każdą z osób, a pytanie dotyczyło sprzedaży gruntu. Urząd odmówił wydania interpretacji indywidualnej, twierdząc, że zapytanie dotyczy również pozostałych podatników.
W jaki sposób należy złożyć zapytanie, aby uzyskać odpowiedź, czy indywidualna czynność jest sprzedażą udziału w nieruchomości, a nie łączną sprzedażą gruntu?