Pytanie
Jako instytucja kultury raz na rok lub rzadziej wydajemy książki. Przykładowo zakupujemy napisanie artykułów do książki na przykład za 6000 zł, zlecamy opracowanie graficzne za 1500 zł, druk ksiązki w drukarni za 20.000 zł (500 egzemplarzy), magazyn prowadzony jest ilościowo-wartościowo w cenach zakupu, punkty wartościowo, w rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym.
W jaki sposób należy zaksięgować proces związany z wydaniem książki, przy uwzględnieniu prowadzenia konta zespołu 4? W jaki sposób zaksięgować faktury związane z wydaniem książki? Jak zadekretować przyjęcie książki do magazynu, a następnie wydanie na przykład 30 książek do sprzedaży do własnego punktu?