Pytanie
Sprzedajemy (spółka cywilna) wyroby kontrahentowi z Czech. Zgodnie z podpisaną umową firma czeska obciążyła nas notą księgową "kosztami" - 10.000 zł tytułem rabatu za zrealizowaną w 2012 r. sprzedaż. Na podstawie tej noty wystawiliśmy fakturę korygującą "in minus" 10.000 zł tytułem przyznanego zgodnie z umową rabatu za 2012 r. ale Czesi nie chcą jej przyjąć. Twierdzą, że w umowie nie ma mowy o korekcie sprzedaży, a wartość rabatu powinniśmy zaliczyć sobie w koszty.
Czy takie zwiększenie kosztów jest prawidłowe?
W świetle ostatnich interpretacji podatkowych uważamy, że należy zmniejszyć sprzedaż za 2012 r. na podstawie faktury korygującej i dokonać korekty zeznania za tamten rok.
Jak mamy postąpić?