Pytanie
Na parkingu zatrudnieni są emeryci i renciści. Przez 2/3 miesiąca mają umowę o dzieło, a przez 1/3 umowę zlecenie. W pierwszej jest napisane, że muszą wykonać 10 dyżurów w określonym terminie, a w drugiej, że 5. Umowy są zawierane miesięcznie. Za umowę o dzieło otrzymują 300 zł brutto, za umowę zlecenie 100 zł. Od umowy zlecenie potrącane są wszystkie składki na ubezpieczenie społeczne.
Czy w takim przypadku należy zastosować do umowy zlecenie specjalne zasady obliczania podatku dochodowego?