Pytanie
Spółka X z siedzibą w Polsce jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług zidentyfikowanym również dla celów transakcji unijnych. Spółka X (VAT UE - PL) kupuje profile aluminiowe od Spółki Y z siedzibą w Danii (VAT UE - DK). Warunki dostawy EXW. Profile te transportowane są do Spółki Z z siedzibą w Niemczech (VAT UE - DE), która wykonuje usługę malowania ww. profili. Następnie po ich pomalowaniu profile są transportowane z Niemiec do Polski. Od momentu ich wydania z magazynu Spółki Y w Danii profile stanowią własność Spółki X. Czas oczekiwania na pomalowanie może wynosić nawet powyżej miesiąca. W tym czasie profile czekają na wykonanie na nich usługi malowania w Spółce Z. Spółka Y wystawia fakturę za profile na Spółkę X, a Spółka Z wystawia fakturę za usługę malowania również na Spółkę X. Usługę malowania Spółka X rozpoznaje jako import usług, dla którego miejscem świadczenia usługi jest kraj siedziby usługobiorcy, tj. Polska.
W jaki sposób na potrzeby podatku od towarów i usług należy rozpoznać wyżej opisany zakup profili przez Spółkę X od Spółki Y?