Pytanie
Nowe rozporządzenie o kasach fiskalnych nakłada na lekarzy obowiązek ewidencjonowania obrotów za pomocą kasy fiskalnej od dnia 1 maja 2011 r. Z kolei jeżeli przekroczą obrót 40.000 zł na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, mają obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej według przepisów nowego rozporządzenia.
Czy osiągnięcie tego obrotu liczy się od początku 2011 r., czy dopiero od dnia 1 maja 2011 r.?
Jeżeli lekarz, oprócz przychodów z gabinetu lekarskiego, ma przychody z wynajmu mieszkań, za który to wystawia faktury najemcom (4 mieszkania) i w 2010 r. łączna wartość wynajmu mieszkań oraz przychodów z gabinetu lekarskiego wyniesie ponad 40.000 zł, to czy powstanie u niego obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej już od dnia 1 maja 2011 r.?
Czy przychody uzyskane przez lekarza w ramach kontraktu z NFZ powinny być wliczane do limitu zobowiązującego do zainstalowania kasy fiskalnej?
Czy przy ustalaniu obowiązku posiadania kasy fiskalnej bierze się pod uwagę tylko 2010 r. oraz rok bieżący, czy wszystkie poprzednie lata prowadzenia działalności?
Czy lekarz, który w 2008 r. przekroczył limit 40.000. zł sprzedaży na rzecz osób fizycznych, ale w innych latach limit nie był przekroczony - musi mieć kasę fiskalną?