Pytanie
Spółka z o.o. w ramach zawartej umowy użyczenia, użyczyła osobie prowadzącej działalność gospodarczą samochód osobowy.
W jaki sposób koszty związane z tym samochodem należy rozliczać w jednoosobowej działalności?
Pojazd ten jest samochodem osobowym, bez prawa odliczania podatku VAT od zakupionego paliwa.
Jak umowa użyczenia ma się do pozostałych kosztów związanych z eksploatowaniem pojazdu typu naprawy, myjnia, czy od takich wydatków można odliczać podatek VAT?
Czy każdy wydatek stanowi koszt, czy raczej należy prowadzić ewidencje przebiegu pojazdu i na jej podstawie należy przeksięgowywać koszty do książki przychodów?