Pytanie
W jaki sposób sklep obuwniczy powinien dokonać korekty kosztów w przypadku faktury wystawionej dnia 24 stycznia 2013 r., na której wskazano termin rozliczenia na dzień 1 marca 2013 r., a termin płatności określono jako "w ciągu 60 dni od terminu rozliczenia – zgodnie z umową"?
Faktury są wystawiane zaraz po wyprodukowaniu towaru, dostarczane wraz z nim (o dacie wysyłki decyduje fabryka) i opłacane we wskazanym terminie. Wystawcą jest firma niemiecka.
Czy sklep powinien dokonać korekty w przypadku braku opłaty w ciągu 90 dni od daty wystawienia ww. dokumentu?
Czy też powinien dokonać tego po 90 dniach od daty rozliczenia?