W ciągu ostatnich trzech miesięcy łączna liczba projektów, które trafiły na gdański rynek zatrzymała się na 17 inwestycjach. Pod tym względem Gdańsk wyprzedził zarówno Kraków, Wrocław, jak i Poznań. Choć do tej grupy wliczane są także nowe etapy już wcześniej obecnych na rynku projektów, to uzyskany wynik i tak świadczy o większym zainteresowaniu deweloperów stolicą województwa pomorskiego. Duża liczba nowych inwestycji przełożyła się na blisko tysiąc nowych mieszkań, jakie znalazły się na gdańskim rynku pierwotnym w III kwartale 2011 r. W tym miejscu warto zaznaczyć, że na jeden projekt wprowadzony do sprzedaży w ciągu ostatniego kwartału przypada około 57 lokali mieszkalnych. Oznacza to, że w Gdańsku deweloperzy budują obecnie mniejsze inwestycje, niż w pozostałych głównych miastach. Dla porównania w Krakowie składają się one ze średnio 79 mieszkań, a w stolicy nawet z 87 jednostek mieszkalnych.


Łączna liczba wszystkich inwestycji deweloperskich w Gdańsku wyniosła na koniec września 121.

Największym skupiskiem projektów mieszkaniowych już od pewnego czasu pozostają dzielnice Chełm, Ujeścisko – Łostowice oraz Jasień, gdzie w sumie zlokalizowanych jest blisko połowa wszystkich inwestycji, w których oferowanych jest ponad 40% nowych lokali mieszkalnych dostępnych w mieście.


Charakterystyczną cechą gdańskiego pierwotnego rynku mieszkaniowego jest stosunkowo niski odsetek lokali gotowych. Mieszkania już ukończone stanowiły na koniec września mniej, niż jedną piątą całkowitej oferty lokali z pierwszej ręki.

Materiał został opracowany na podstawie wybranych fragmentów raportu „Pierwotny rynek mieszkaniowy Gdańska. III kwartał 2011 r.” opracowanego przez Dział Badań i Analiz firmy Emmerson S.A. Szczegółowa analiza, w tym analiza poziomu sprzedaży, dostępna w pełnej wersji wymienionego raportu.