Pytanie
Spółka otrzymała towar od kontrahenta z Wielkiej Brytanii w styczniu 2014 r., faktura wystawiona w dniu 13 stycznia 2014 r., została najprawdopodobniej dołączona do przesyłanego towaru, ale nie dotarła do odbiorcy spółki polskiej. Na zapytanie o fakturę została ona przesłana przez kontrahenta zagranicznego w formie elektronicznej w dniu 3 kwietnia 2014 r.
W deklaracji za który miesiąc spółka powinna rozpoznać obowiązek podatkowy z tytułu WNT?
Czy w deklaracji za luty 2014 r. kierując się zapisem "..nie później jednak niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym dokonano dostawy towaru"?
Czy jednak w deklaracji za styczeń 2014 r. kierując się datą faktury?
W deklaracji za który miesiąc spółka ma prawo odliczyć podatek, jeśli warunkiem jest otrzymanie faktur, czyli dopiero w rozliczeniu za kwiecień 2014 r.?