Dnia 24 listopada br. w Warszawie odbył się VIII Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej zorganizowany przez Komitet do spraw Finansowania Nieruchomości Związku Banków Polskich.
Podczas Kongresu wiceminister P. Styczeń zapowiedział zmiany w projektach ustaw wykonujących przyjęty przez Sejm rządowy dokument "Główne problemy, cele i kierunki programu wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego do 2020 roku". Program zakłada usprawnienie działania państwa w sferze wsparcia budownictwa mieszkaniowego. Ustaleniu segmentów budownictwa mieszkaniowego uzależnionych od interwencji publicznej towarzyszy propozycja likwidacji deficytów ilościowych w segmencie lokali socjalnych i mieszkań przeznaczonych dla osób wymagających innej społecznej pomocy mieszkaniowej. Proponowane jest wprowadzenie efektywnych form podaży mieszkań dostępnych cenowo w segmencie mieszkań na wynajem oraz budownictwie własnościowym oraz eliminacja podstawowych ryzyk związanych z rozwojem prywatnego budownictwa mieszkań na wynajem i budownictwa na wynajem z dojściem do prawa własności. Ponadto celem jest obniżenie kosztów budowy mieszkań i racjonalizacja przestrzenno-funkcjonalna nowych zasobów mieszkalnych poprzez stworzenie odpowiedniego zasobu uzbrojonych gruntów pod budownictwo mieszkaniowe. Przewiduje się także likwidację "luki remontowej" oraz ograniczenie zapotrzebowania na energię w sektorze mieszkaniowym.
Źródło: www.mi.gov.pl, stan z dnia 24 listopada 2011 r.

Data publikacji: 28 listopada 2011 r.