Celem szkolenia jest zapoznanie ze zmianami Prawa budowlanego, właścicieli i zarządców z kontrolami okresowymi dla utrzymania obiektów w należytym stanie technicznym i zapewnieniem ich bezpiecznego użytkowania, oraz z odpowiedzialnością karną przy nie wykonaniu tych obowiązków. Odbiorcami szkolenia są osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (projektant, kierownik budowy, inspektor nadzoru, rzeczoznawca budowlany) przedsiębiorcy budowlani, spółdzielnie mieszkaniowe, nadzór techniczny.

Więcej informacji >>>

Pełna oferta szkoleń dostępna jest na stronie www.szkolenia.ABC.com.pl.