To porozumienie rozpatrzy teraz komisja PE ds. rybołówstwa, a na kwietniowej sesji plenarnej planowane jest głosowanie wszystkich europosłów.

Według komunikatu Rady UE, do 520 mln euro zwiększono środki na zbieranie danych o zasobach rybnych, a do 580 mln euro - na kontrolę połowów. Ponadto 192 mln euro przeznaczono na wsparcie dla ośmiu najbardziej peryferyjnych obszarów UE, leżących poza Europą (np. francuskie terytoria zamorskie).

Z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EMFF) będą mogli czerpać także rybacy na wymianę silników w swoich kutrach. Dotowane mają być też przerwy w połowach.

EMFF ma być jednym z podstawowych elementów reformy Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Z niego bowiem będą dofinansowywane projekty przynoszące nowe miejsca pracy i służące poprawie jakości życia społeczności zamieszkujących nadbrzeża Europy.

Więcej: www.euractiv.pl