Rozporządzenie w sposób kompleksowy reguluje takie zagadnienia jak: zapobieganie wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się inwazyjnych gatunków obcych, ich wczesne wykrywanie i szybka eliminacja bądź długofalowa i efektywna kontrola populacji w przypadku gatunków rozpowszechnionych.

Do 2 stycznia 2016 r. zostanie opracowany przez Komisję Europejską projekt listy gatunków inwazyjnych stwarzających zagrożenie dla Unii. Również prawo krajowe będzie wymagało dostosowania do nowych przepisów UE, m.in. w zakresie ujednolicenia definicji, określenia procedur i wskazania właściwych organów. W tym celu Minister Środowiska podjął ścisłą współpracę z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. W październiku 2015 r. przewidziana jest też organizacja konferencji poświęconej tematyce inwazyjnych gatunków obcych.

(www.gdos.gov.pl)