Plany przebudowy biblioteki są gotowe od ośmiu lat, rozpoczęcie rozbudowy stało się możliwe dzięki funduszom z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości ok. 20 mln zł oraz środkom z budżetu województwa mazowieckiego i ministerstwa kultury. Łącznie inwestycja ma kosztować ponad 59 mln zł.

Rozbudowa ma się rozpocząć w połowie marca br. Oddanie nowego gmachu biblioteki jest planowane pod koniec 2014 r. Przez ten czas placówka ma nadal działać stopniowo przenosząc czytelnie do nowego budynku. O zmianach czytelnicy będą informowani m.in. przez stronę internetową www.koszykowa.pl.

"Biblioteka na Koszykowej jest ważnym miejscem na mapie Warszawy i - jak powiedzieli przedstawiciele wykonawców oglądając nasze wnętrza - jest ona piękna i celem rozbudowy jest stworzenie czegoś równie pięknego, chociaż całkowicie nowego. Pragniemy by powstało miejsce przyjazne i funkcjonalne zarówno dla czytelników, jak i dla naszych pracowników. Chcemy by te nowe przestrzenie, które powstaną były nową szansą dla Koszykowej" - powiedział dyrektor biblioteki Michał Strąk.

Biblioteka na Koszykowej - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego - pierwszy etap przebudowy ma już za sobą. Zbudowano już nowy magazyn o powierzchni 700 mkw. oraz drogę przeciwpożarową. Nowy magazyn bardzo ułatwi dalszy remont obiektu - będzie w nim można umieścić część księgozbioru. Docelowe magazyny powstaną w podziemiach budynku.

Plan przebudowy, który przygotował architekt Andrzej Bulanda, nawiązuje do pierwotnej idei z 1914 r., kiedy wszystkie wypożyczalnie i czytelnie znajdowały się w zabytkowym dzisiaj gmachu, ufundowanym przez rodzinę Kierbedziów. Projekt przewiduje utworzenie z kilku budynków, które obecnie zajmuje biblioteka, jednej całości. Te budynki to nie tylko kamienica Kierbedziów, ale też oficyny na jej tyłach, budynek wzniesiony w latach 60., tzw. "plomba", gdzie obecnie mieszczą się czytelnie oraz magazyn wzniesiony za tym budynkiem.

Plan przewiduje umieszczenie części administracyjnej placówki w "plombie" oraz budowę ciągu nowoczesnych obszernych czytelni na terenie obecnie niezagospodarowanego zaplecza budynku m.in. dwóch należących do terenu biblioteki podwórek, które zostaną przykryte szklanym dachem. Obok czytelni znajdzie się miejsce na wystawy oraz księgarnię i sklep muzyczny. Dzięki przebudowie biblioteka ma stać się też w pełni dostępna dla osób niepełnosprawnych.

Biblioteka przy ul. Koszykowej w Warszawie powstała w 1907 r. Założyło ją Towarzystwo Biblioteki Publicznej, w którego skład wchodzili intelektualiści i działacze oświatowi. Funkcjonowanie biblioteki było finansowane ze składek członkowskich. Dzisiejsza siedziba placówki została oddana do użytku w 1914 r. Budowę i podstawowe wyposażenie sfinansowała fundacja Eugenii Kierbedź, córki sławnego inżyniera Stanisława Kierbedzia. Obiekt zaprojektował modernistyczny architekt Jan Fryderyk Heurich.

Przed wojną zbiory książnicy sięgały 500 tys. woluminów. Powstanie warszawskie przetrwała tylko jedna piąta zasobów. Obecnie biblioteka posiada ok. 1,5 mln woluminów. W zbiorach znajdują się książki i czasopisma oraz zbiory specjalne, m.in. mapy, rękopisy, płyty, kasety, ryciny i fotografie. 

aszw/ akn/ ls/