Projekt ogranicza obowiązki informacyjne przedsiębiorców, zawiera rozwiązania ułatwiające ich kontakty z administracją oraz przepisy obniżające koszty prowadzenia firm. W projekcie znalazły się także rozwiązania ukierunkowane na poprawę płynności finansowej przedsiębiorstw oraz wspieranie inwestycji. Rząd szacuje, że przyjęcie proponowanych rozwiązań pozwoli firmom zaoszczędzić ok. 900 mln zł już w pierwszym pełnym roku obowiązywania ustawy.

Wśród rozwiązań ułatwiających prowadzenie biznesu znalazły się m.in. propozycje, by nowy pracodawca mógł zatrudnić pracownika na podstawie ważnego orzeczenia lekarskiego, wystawionego przez poprzedniego pracodawcę, jeśli będzie go zatrudniał na podobnym stanowisku. Ponadto przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą mają być zwolnieni z obowiązku uzyskiwania potwierdzenia dokonania zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R.

Mikroprzedsiębiorcy w roku kalendarzowym, w którym zarejestrowali działalność, mają być ponadto zwolnieni z obowiązku przekazywania większości danych statystycznych. Projekt zawiera też tzw. pakiet portowy - rozwiązania, które mają poprawić konkurencyjność polskich portów morskich. Procedury importowe w nich mają co do zasady trwać nie dłużej niż 24 godziny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – do 48 godzin.

Rząd przyjął projekt 10 czerwca 2014 r. Projekt wpłynął do Sejmu 8 lipca 2014 r., a 14 lipca 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania. Odbyło się ono 22 lipca 2014 r. na posiedzeniu Sejmu. Następnie projekt trafił do Komisji Nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczeniem biurokracji. Dnia 8 października 2014 r. komisja przyjęła projekt z poprawkami. Komisja proponuje m.in., by wstępnym badaniom lekarskim nie podlegały także osoby zatrudnione jednocześnie u innego pracodawcy.