Projektowane rozwiązania zakładają ograniczenie obciążeń administracyjnych i kosztów wykonywania działalności gospodarczej, m.in. dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie wyrobów akcyzowych w formie usługowych składów podatkowych typu magazynowego. Zmniejszą się obciążenia finansowe z tytułu akcyzy na skutek objęcia zakładów energochłonnych prowadzących działalność gospodarczą z wykorzystaniem wyrobów gazowych lub węglowych zwolnieniem od podatku akcyzowego już w pierwszym roku ich działalności.
Nowe przepisy zakładają ponadto odstąpienie od obowiązku składania zabezpieczenia akcyzowego w przypadku obrotu wyrobami energetycznymi opodatkowanymi zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Przyniesie to przedsiębiorcom wymierne korzyści finansowe i pozwoli wykorzystać środki finansowe, które dotychczas przeznaczali na zabezpieczenie akcyzowe, na realizację innych celów.
Zdaniem projektodawców wprowadzenie wielu regulacji może zachęcić przedsiębiorców do podejmowania działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych lub też skłonić ich do nowych inwestycji, czy poszerzenia już prowadzonej działalności i zatrudnienia nowych pracowników.
Nowe regulacje mają służyć również ograniczeniu „szarej strefy” w obrocie suszem tytoniowym. Wprowadzono obowiązek rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych (PPT) w miejsce dotychczasowego obowiązku powiadamiania o rozpoczęciu działalności. Ponadto, aby uzyskać wpis do rejestru PPT zainteresowany podmiot musi spełnić określone warunki, wśród których jest m.in. warunek złożenia zabezpieczenia akcyzowego.
Nowe przepisy mają obowiązywać od 31 lipca 2015 r. Natomiast przepisy z zakresu ewidencji i innych dokumentacji prowadzonych na potrzeby kontroli wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy czy druku upoważnienia do odbioru banderol od 1 stycznia 2016 r.