Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) dzięki rewizji polityki UE na rzecz MŚP zyskałyby w takich obszarach, jak:
- lepszy dostęp do finansowania,
- poprawa dostępu do rynków,
- redukcja zbędnych uciążliwych biurokratycznych barier,
- eliminacja niedoborów wykwalifikowanych pracowników.
BUSINESSEUROPE uważa, że Komisja powinna rygorystycznie przestrzegać swoich własnych zasad, na których opiera się tzw. smart regulation, tj. "Think Small First" oraz zasada dokonywania obowiązkowej oceny skutków wpływu na MŚP każdej nowej inicjatywy UE.
Podstawą europejskiej polityki na rzecz MŚP jest Small Business Act (SBA). Ten właśnie dokument powinien być poddany przeglądowi i zmieniony w celu ustalenia przyszłej strategii UE na rzecz MŚP.