Tylko do końca sierpnia można zgłosić swój udział w czwartej edycji konkursu EKOBIURO

Konkurs EKOBIURO jest elementem projektu Zielone Wydarzenia, realizowanym przez Fundację Aeris Futuro w oparciu o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jest on skierowany do pracowników biurowych firm, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych, zainteresowanych wdrażaniem zasad zrównoważonego rozwoju w miejscu pracy.

Przedmiotem Konkursu jest wybór najciekawszego działania proekologicznego, zorganizowanego przez pracowników w miejscu pracy w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r.

Aby wziąć udział w konkursie należy zorganizować w miejscu pracy działanie proekologiczne i przesłać krótką relację. Czas trwania działania oraz jego forma nie są określone – może to być jeden dzień, w ramach którego odbędzie się np. Dzień Ekobiura, Dzień Bez Samochodu, ale także mogą to być działania długofalowe, np. rozpoczęcie wdrażania proekologicznych rozwiązań tj. codzienna selekcja odpadów, ograniczanie zużycia energii, papieru, itp. Wszystko zależy od pomysłowości i kreatywności Pracowników.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie: www.zielonewydarzenia.pl/pl/i.130.id.751.0/Informacje_og%C3%B3lne.html

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.dialog.gdos.gov.pl, stan z dnia 17 lipca 2013 r.

Data publikacji: 17 lipca 2013 r.