"Na tę chwilę zapis dotyczący gazu łupkowego wydaje się satysfakcjonujący (...). Mam nadzieję, że zostanie zatwierdzony" - powiedział premier dziennikarzom przed rozpoczęciem szczytu Unii Europejskiej, który jest poświęcony m.in. wysokim cenom energii.

Przypomniał, że temat gazu łupkowego budził w UE wiele emocji "w kontekście ochrony środowiska i konfliktu interesów w Europie". "Dzisiaj, między innymi dzięki polskim staraniom, te zapisy nakierowane są na gaz łupkowy jako szansę, którą trzeba wykorzystać i która domaga się pewnych regulacji" - wskazał Tusk.

Dodał, że ewentualne regulacje w UE dotyczące wydobycia gazu z łupków powinny umożliwić krajom członkowskim wykorzystanie tego surowca jako składnika własnego koszyka energetycznego, jeśli tego zechcą.

Według projektu dokumentu końcowego szczytu przywódcy podkreślą m.in. konieczność większej dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia w energię poprzez wykorzystywanie odnawialnych, a także lokalnych źródeł energii, do których zaliczany jest gaz z łupków.

"Komisja (Europejska) zamierza sprawdzić możliwość bardziej systematycznego korzystania z lokalnych źródeł energii z myślą o ich bezpiecznej, zrównoważonej i ekonomicznie opłacalnej eksploatacji, z poszanowaniem decyzji państw członkowskich dotyczących koszyka energetycznego" - napisano w projekcie dokumentu.