Zarządca centrum handlowego ma zamiar zorganizować zbiórkę makulatury i folii od swoich najemców. Posiada podpisaną umowę z właścicielem, który wynajmuje w centrum handlowym więcej niż jedną powierzchnię sprzedażową (np. Pan X posiada trzy różne sklepy, każdy o różnej branży). Każdy z selektywnie zbieranych odpadów trafia do jednego, oddzielnego na każdy odpad, kontenera.
Czy przy przekazywaniu odpadów można wystawić jedną kartę przekazania odpadu na właściciela trzech sklepów, z którym związani jesteśmy umową, czy należy wystawić trzy KPO na należące do niego sklepy?

Gospodarka odpadami w centrum handlowym należy do właściciela nieruchomości w przypadku odpadów komunalnych. Kwestia odbioru odpadów powinna być uregulowana w umowach najmu lokali w centrum handlowym.
Najlepszym rozwiązaniem jest wprowadzenie umowy obejmującej wszystkich najemców i tym samym zobowiązującej zarządcę centrum handlowego do zorganizowania zbiorki odpadów. Wtedy w przypadku odbioru odpadów komunalnych mamy sprawę uregulowaną w umowie na odbiór odpadów komunalnych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Natomiast w przypadku innych odpadów, ich wytwórcą jest zarządca centrum handlowego, np. świetlówki, i odbiór tych odpadów można potwierdzać na jednej karcie przekazania odpadów.
Jeśli natomiast każdy z najemców w centrum handlowym ma odrębne umowy na odbiór swoich odpadów, to potwierdzanie odbioru tych odpadów na karcie przekazania odpadów jest uzależnione od umów czy też decyzji posiadanych przez poszczególnych najemców. Jeśli przykładowy Pan X posiada trzy odrębne decyzje na wytwarzanie odpadów, to powinien ewidencje tych odpadów prowadzić dla każdego ze sklepów oddzielnie. Jeśli posiada jedną decyzję, to wtedy prowadzi jedną ewidencję odpadów, a więc wystarczy jedna karta przekazania odpadów.