W Tygodniu Czystości Wód organizowane są różnego rodzaju akcje, spotkania, konkursy, które mają zachęcić innych do dbania o jakość wody. Zanieczyszczenia wody są jednymi z najbardziej powszechnych, a zarazem najbardziej dokuczliwych. W wyniku postępującej urbanizacji, nadmiernego nawożenia, czy też zanieczyszczania środowiska przez zakłady przemysłowe, znaczna część ludności pozbawiona jest źródeł czystej wody. Zanieczyszczone rzeki oraz jeziora przyczyniają się też do wymierania wielu gatunków roślin i zwierząt.

Ochrona wody w praktyce sprowadza się do różnych działań mających na celu zarówno ograniczenie dopływu zanieczyszczeń, np. nowsze technologie w przemyśle, budowa oczyszczalni, jak i do poprawy jakości wód już zanieczyszczonych, np. zbieranie plam oleju, napowietrzanie, renaturalizacja rzek. Oczywiście wszelkie działania związane z użytkowaniem wody np. pobieranie, odprowadzanie ścieków, mają odpowiednie umocowanie w aktach prawnych. W Polsce badaniami stanu wód i oceną ich jakości zajmuje się Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Do końca 2004 roku obowiązywała czterostopniowa skala oceny jakości wody (I, II, III klasa czystości oraz NON czyli wody pozaklasowe).

Źródło: www.gdos.gov.pl, stan z 3.04.2017 r.

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami