Zakres robót obejmuje rozbudowę zapory bocznej Borowiczki, wałów wstecznych Słupianki i lewego wału Rosicy. Całkowity koszt inwestycji to ok. 15 mln zł. Inwestorem jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. Przedsięwzięcie jest częścią projektu Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa powodziowego Stopnia Wodnego Włocławek. Jego całkowita wartość wynosi 161 mln zł, z czego ponad 60 mln zł stanowi dofinansowanie z budżetu państwa. Pozostałe środki pochodzą z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. RZGW prowadzi także prace pogłębiarskie w okolicach Płocka. W latach 2010–2012 pogłębiono Wisłę m.in. w rejonie Dobrzykowa, Świniar, Troszyna Nowego i Rakowa. Na ten cel przeznaczono ok. 18,7 mln zł z budżetu państwa.

Źródło: www.mazowieckie.pl