Trójpak energetyczny będzie gotowy jeszcze w tym roku?

Ministerstwo Gospodarki opublikowało projekty ustawy o OZE oraz prawa energetycznego. Kończy również prace nad prawem gazowym. Szef resortu gospodarki zobowiązał się, że najpóźniej do 15 października trójpak energetyczny zostanie złożony w parlamencie.

Poseł Andrzej Czerwiński, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki poinformował, że gdy tylko marszałek sejmu skieruje trójpak do prac, powołana zostanie specjalna podkomisja, by ustawy zostały przyjęte do końca roku. Zapewnia, że jest to wciąż możliwe.

Biorąc pod uwagę ścieżkę legislacyjną jest mało prawdopodobne, by udało się jeszcze w tym roku przyjąć pakiet energetycznych ustaw. Jednak rząd zapewnia, że ten „ambitny cel zostanie zrealizowany”.

Zanim dojdzie do powołania tej specjalnej podkomisji, posłowie zadecydują o sposobie procedowania. Ze względu na złożoność tematyki i jej szeroki zakres, najprawdopodobniej trójpakiem będzie musiało zająć się kilka komisji: gospodarki, ochrony środowiska i rolnictwa. Najpierw więc odbędzie się pierwsze czytanie projektów ustaw, następnie skierowanie ich do prac w kilku komisjach i powołanie podkomisji do spraw trójpaku. Poseł Czerwiński zapewnia, że przyspieszenie tempa prac nie wpłynie negatywnie na jakość nowych przepisów.

Na ustawy już od wielu miesięcy czekają zwłaszcza przedsiębiorcy związani z sektorem energetycznym.

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.newseria.pl, stan z dnia 5 października 2012 r.

Data publikacji: 5 października 2012 r.