Rozpoczęło się wielkie odliczanie. Zainteresowani udziałem w X Międzynarodowych Targach Budownictwa Drogowego, Kolejowego i Zarządzania Ruchem „Infrastruktura 2012” oraz możliwością zbadania rynku i nawiązania bezpośrednich kontaktów handlowych z inwestorami zastępczymi, wykonawcami i dostawcami rozwiązań infrastrukturalnych, mogą już dokonać rejestracji on-line.

Jubileuszowej edycji targów towarzyszyć będzie wiele interesujących wydarzeń merytorycznych, poruszających najbardziej aktualne zagadnienia dotyczące branży. Organizatorzy zachęcają do zapoznania się ze szczegółowym programem imprezy, co pozwoli na wybór najciekawszych pozycji i umożliwi zarezerwowanie miejsc na wybrane spotkania.

Targi „Infrastruktura 2012” odbędą się w dniach 23-25 października 2012 roku, w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska przy ul. Marsa 56c w Warszawie. Tradycyjnie podczas imprezy zaprezentują się firmy wykonawcze i usługowe, a także producenci i dystrybutorzy maszyn i urządzeń budowlanych, kruszyw oraz surowców wykorzystywanych do budowy dróg i autostrad. Ponadto swoją ofertę przedstawią dostawcy rozwiązań, technologii i osprzętu z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania ruchem drogowym w tym oznakowania pionowego i poziomego, oświetlenia a także rozwiązań ITS czy też systemów monitoringu i bezpieczeństwa w transporcie miejskim.

Podczas tegorocznej edycji targów „Infrastruktura”, po raz pierwszy cały segment ekspozycji poświecony zostanie tematyce kolejowej. W Salonie Kolejowym swoją ofertę przedstawią firmy i instytucje zajmujące się tą dziedziną. Kolejną nowością będzie I Salon Maszyn Budowlanych EuroMasz, prezentujący najnowsze, zaawansowane technologicznie maszyny budowlane, a także pojazdy oraz sprzęt wykorzystywany do budowy infrastruktury miejskiej, drogowej i kolejowej. @page_break@

Targi będą doskonałą okazją do spotkania w środowisku branżowym oraz rozmów z inwestorami i przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej z całego kraju. Od lat stanowią nieodmiennie płaszczyznę dialogu i współpracy pomiędzy różnymi środowiskami zainteresowanymi rozwojem infrastruktury w naszym kraju, a także są miejscem wymiany wiedzy i doświadczeń.

Tradycyjnie imprezie towarzyszyć będą prestiżowe seminaria, wykłady i prelekcje na najwyższym poziomie merytorycznym.

Podczas tych spotkań wybitni eksperci z zakresu drogownictwa, kolejnictwa czy bezpieczeństwa ruchu drogowego zdradzą słuchaczom najnowsze trendy i kierunki w branży. Poruszona zostanie tematyka eksploatacji dróg, budownictwa kolejowego w Polsce, polityki parkingowej w aglomeracjach miejskich i budowy obwodnic dużych miast, partnerstwa publiczno-prywatnego w realizacji robót budowlanych oraz bezpieczeństwa w transporcie kolejowym i drogowym. Ponadto odbędą się spotkania dotyczące innowacyjnych materiałów i technologii, ochrony środowiska naturalnego, zamówień publicznych czy wykorzystania środków unijnych.

Poza wydarzeniami szkoleniowymi i wykładami, w ramach Targów „Infrastruktura 2012” zaplanowane są również debaty i dyskusje. Ich uczestnicy będą mogli wymienić poglądy na temat praktycznych uwarunkowań realizacji dużych kontraktów, upadłości w procesie inwestycyjnym czy zagadnień inwestycyjnych związanych z gazem łupkowym. Inwestorzy i wykonawcy będą mieli okazję podzielić się także swoimi doświadczeniami z przebiegu zrealizowanych inwestycji.

„Tradycyjnie, staraliśmy się zbudować program wydarzeń merytorycznych tak, aby przedstawiciele różnych gałęzi związanych z rozwojem infrastruktury mogli znaleźć odpowiednie spotkania dla siebie. Dzięki współpracy z wieloma instytucjami i specjalistami z branży, mogliśmy przygotować kompleksowy przegląd najbardziej aktualnej problematyki.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że sytuacja na rynku dynamicznie się zmienia, dlatego monitorujemy stale nowe tendencje i kierunki działania. Jestem przekonana, że targi „Infrastruktura 2012” dadzą możliwość cennego pogłębienia wiedzy i zdobycia praktycznych umiejętności. Zachęcam serdecznie do zapoznania się ze szczegółowym programem imprezy na naszej stronie internetowej” - mówi Urszula Potęga, Prezes Zarządu MT Targi, organizatora Targów „Infrastruktura”. Program dostępny jest pod linkiem http://infrastruktura.info/pl/dla-zwiedzajcych/w-programie-targow-infrastruktura-2012.html .


Więcej informacji na www.infrastruktura.info

Patronem medialnym Targów jest Serwis ABC Budownictwo