Jednocześnie podkreślił, że dla powodzenia realizacji tej umowy konieczne jest jej zatwierdzenie przede wszystkim przez największych emitentów gazów cieplarnianych, jak: Chiny, Indie, Indonezja oraz Stany Zjednoczone.

Minister zaznaczył także, że podpisanie porozumienia przez Unię Europejską, w tym Polskę, musi być poprzedzone oceną wpływu tej umowy na konkurencyjność gospodarki UE i poszczególnych państw członkowskich. Okazją ku temu będzie posiedzenie Rady Europejskiej w marcu tego roku, na które Komisję Europejska przygotowuje przedmiotową analizę.

Unijna polityka klimatyczna
Obok globalnego Porozumienia Paryskiego przedmiotem rozmów była również unijna polityka klimatyczno-energetyczna po 2020 r. W tym przypadku minister Szyszko zaznaczył, że ambicje UE muszą być dostosowane do specyfiki, potencjału oraz dotychczasowych wysiłków redukcyjnych poszczególnych państw członkowskich. W obecnym kształcie tzw. II pakiet energetyczno-klimatyczny niesie niebezpieczne skutki dla polskiej gospodarki - m.in. obniża jej konkurencyjność i zwiększa bezrobocie na terenach przemysłowych.

Dowiedz się więcej z książki
Prawo ochrony środowiska
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

Minister Szyszko podkreślił także, że ważnym zadaniem dla UE jest ochrona - nie tylko polskiego, ale także europejskiego przemysłu przed ryzykiem ucieczki emisji. W tym kontekście Polska stoi na stanowisku, że sektory przemysłowe nią zagrożone powinny otrzymywać 100% bezpłatnych uprawnień do emisji. Powinno mieć to szczególne zastosowanie do sektora produkcji ciepła komunalnego, którego wytwarzanie ma charakter lokalny i zależy od specyfiki poszczególnych krajów i ich warunków geograficznych.

Współpraca w ramach HELCOM
Podczas spotkania ministrowie potwierdzili dalszą współpracę w obszarze ochrony środowiska Morza Bałtyckiego. Obecnie odbywa się ona w ramach Komisji Ochrony Środowiska Morza Bałtyckiego – HELCOM. Minister Szyszko podziękował minister Hendricks m.in. za wsparcie w procesie likwidacji sześciu tzw. hot-spots, czyli obiektów i obszarów najbardziej uciążliwych dla środowiska Bałtyku. Zapowiedział także, że w tym roku Polska planuje usunąć kilka kolejnych. Będzie to możliwe dzięki zaawansowanemu wdrażaniu Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz poprawiającym się wynikom dotyczącym odprowadzania zanieczyszczeń na przestrzeni ostatnich kilku lat.