Ministerstwo Infrastruktury przygotowuje nowe zasady działania dla systemu budownictwa społecznego. Zmiany mają się znaleźć w dwóch projektach: nowej ustawy dotyczącej Towarzystw Budownictwa Społecznego (TBS) oraz ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych.
Resort chce m.in. dopuścić możliwość sprzedaży lokali w TBS lub spółdzielniach wybudowanych w systemie TBS, z zastrzeżeniem, że decyzje w tej sprawie będą należeć do właściciela zasobów (z reguły gminy). Ewentualne nadwyżki ze sprzedaży miałyby wracać do tzw. funduszu dopłat, by następnie ponownie zasilić system budownictwa społecznego. Resort chce też zlikwidować granicę 4-procentowego czynszu w TBS dla nowych lokatorów. Czynsz ma być oparty o koszty. Zmianie mają tez ulec zasady kontroli dotyczące poziomu dochodów lokatorów mieszkań TBS.
Źródło: Biznes.onet.pl za PAP, 14 marca 2011 r.

Data publikacji: 15 marca 2011 r.