Wniosek „Rekultywacja jezior: Domowe Duże i Domowe Małe w Szczytnie - Etap III” został zakwalifikowany do dofinansowania w formie dotacji do kwoty 80 tys. zł. Szczycieńskie jeziora ponownie poddane zostaną oczyszczaniu polegającemu na redukcji fosforu w wodzie poprzez jego strącenie i trwałe zablokowanie w osadach dennych. Ograniczenie dostępności fosforu przyczyni się do zmniejszenia intensywności rozwoju glonów, w tym najbardziej niepożądanych sinic.

Źródło: www.wfosigw.pl, stan z dnia 14 lutego 2012 r.