Głównym organizatorem konferencji jest Katedra Mechaniki Konstrukcji, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska UTP w Bydgoszczy. Sympozjum organizowane jest już po raz trzeci. Główny cel konferencji to przedstawienie szeroko pojętej problematyki mostowej. Tematem spotkania są zagadnienia dotyczące: problemów wykonawstwa obiektów mostowych, konstrukcji i materiałów stosowanych w mostownictwie, a także technologii budowy i remontów, obliczeń i projektowania oraz niezawodności mostów.
 

Źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl