Odpowiadając na pytania posłów PO o program rozwoju biogazowni, Strzelec-Łobodzińska mówiła, że powstałe w ubiegłym roku biogazownie rolnicze mają moc od 0,2 do 2 MW i łącznie dostarczają ok. 10 MW mocy elektrycznej oraz 9 MW mocy cieplnej. W 2010 r. moc wszystkich biogazowni - nie tylko rolniczych - wyniosła 80 MW, rząd liczy, że w 2011 r. przekroczy 100 MW - dodała. Celem programu jest wybudowanie do 2020 r. biogazowni w każdej gminie - podkreśliła wiceminister.

Działalność biogazowni jest regulowana ale niekoncesjonowana, wystarczy wpis do rejestru prowadzonego przez Urząd Regulacji Energetyki - podkreśliła Strzelec-Łobodzińska.

Mówiąc o ułatwieniach finansowych podkreśliła, że w 2010 r. dofinansowanie z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko otrzymało pięć podmiotów i wyniosło one 68 mln zł. Z kolei z programu wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych dofinansowanie wyniosło 47 mln zł.(PAP)

wkr/ mki/